Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 06920 21 25
факс: 06920 22 28
email: acc1@abv.bg
Адрес
с.Лесидрен, ПК 5730
ул. Стара планина 97
Карта Вижте ДГС Лесидрен на по-голяма карта